Year 2018 Hotel in Poznań year 2018

ARCHITECTS: Marcin Kościuch, Tomasz Osięgłowski
COOPERATION: Łukasz Piszczałka, Kamila Dembińska, Przemysław Fedorczuk
AREA: 600 m2m²
STATUS: in progress

See also