rok 2018 Hotel w Poznaniu rok 2018

ARCHITEKCI: Marcin Kościuch, Tomasz Osięgłowski
WSPÓŁPRACA: Łukasz Piszczałka, Kamila Dembińska, Przemysław Fedorczuk
POWIERZCHNIA: 600 m2m²
STATUS: w trakcie realizacji

Zobacz także