rok 2007 Budynek biurowy w Poznaniu rok 2007

ARCHITEKCI: Paweł Handschuh, Marcin Kościuch, Tomasz Osięgłowski
WSPÓŁPRACA: Alicja Janczak, Adriana Ronżewska-Kotyńska, Katarzyna Handschuh, Agata Ostrowska
POWIERZCHNIA: 8700 m²
STATUS: niezrealizowany

Idea

Działka na której powstał projekt tego biurowca, jest położona na Marcelinie, w pobliżu jednej, z najważniejszych „bram” wjazdowych do miasta, lotniska Ławica. Jest objęta planem miejscowym, z ściśle określonymi obowiązującymi liniami zabudowy, powierzchnią zabudowy, i ilością kondygnacji. Jej cechą charakterystyczną też jest jej kształt, rąb. Te wszystkie parametry spowodowały, że optymalnym planem budynku, który dawał nam możliwość racjonalnego i logicznego wykorzystania powierzchni, stał się wspomniany wyżej kształt działki, czyli kształt rąbu, z dwoma doświetlającymi ciągi biurowe patiami.

Elewacje

Dynamikę tego rzuty przenieśliśmy na elewację, przekrzywiając większość jej elementów wykończeniowych pod tym samym kątem co rzut. Obiekt znajduje się w dużej odległości od ścisłego centrum miasta, przez co pozwoliliśmy sobie na użycie na dwóch elewacjach drewna, materiału obcego zwartej zabudowie miejskiej. Pozostałymi materiałami są aluminiowe łamacze światła o kolorze grafitowym, i beton licowy.

Model

Rysunki

Zobacz także