rok 2011 Osada Brodnica / Dom Piętrowy rok 2011

ARCHITEKCI: Marcin Kościuch, Tomasz Osięgłowski
WSPÓŁPRACA:
POWIERZCHNIA: 189 m²
STATUS: niezrealizowany

Urbanistyka

Projekt osady obejmującej sześć niewielkich domów na sprzedaż powstał na zlecenie firmy deweloperskiej. Przystępując do pracy nad nim, otrzymaliśmy od inwestora warunki zabudowy określające kąt nachylenia dachu, maksymalną wysokość okapu, kierunek kalenicy względem drogi (w części mieszkalnej), minimalną wielkość działek itp. Szukając inspiracji, zwróciliśmy uwagę na zabudowania w małych osadach, wioskach i miasteczkach w tej części Wielkopolski. Najczęściej składa się na nie budynek mieszkalny i dwa, trzy budynki gospodarcze. Oczywiście, mamy świadomość, że część dzienna w tych domach pełniła niegdyś zupełnie inną funkcję niż dziś, a przestrzeń za nimi przeznaczona była na podwórze gospodarcze. Dla nas jednak najważniejsza była malowniczość zabudowy złożonej z kilku obiektów o różnej skali, często wzniesionych z różnych materiałów.

Odwołując się do tego wzorca, zaproponowaliśmy dwa rodzaje budynków. Pierwszy składa się z dwóch, drugi ? z trzech brył. Takie rozwiązanie pozwoliło nam na odseparowanie od siebie stref prywatnych poszczególnych domów. Za każdym razem zewnętrzna strefa wypoczynkowa znajduje się po południowo-wschodniej stronie działki i jest oddzielona od sąsiedniej jednym z segmentów domu. Od przestrzeni wspólnej natomiast działki są odgrodzone niewysokimi żywopłotami i murkami z gabionów, czyli stalowych koszy wypełnionych kamieniami. Bramy i furtki wykonane są z elementów stalowych i drewna. Między chodnikami strefy publicznej a jezdnią zaprojektowaliśmy pas zieleni, na którym rosnąć będą drzewa.

Bryła

To jeden z dwóch typów domów zaprojektowanych dla osady Brodnica. W tym przypadku bryła została podzielona na dwie części skomunikowane przeszklonym łącznikiem. Pierwsza, usytuowana bliżej ulicy, pełni funkcję mieszkalną. Jej parter zajmuje strefa dzienna, piętro zaś ? prywatna i sypialna. Drugi, nieco cofnięty segment znajduje się w północnej części działki i przeznaczony jest na garaż oraz pomieszczenia techniczne.

Materiały

W części mieszkalnej elewacje budynku pokryte są tynkiem i blachą tytanowo-cynkową w kolorze grafitowym, w części technicznej natomiast drewnem. Otwory okienne wypełnione są ślusarką aluminiową również w kolorze grafitowym. Podobnie jak w przypadku domu parterowego w Brodnicy, ich umiejscowienie i wielkość nadaje całości współczesny wyraz.
Dom ma powierzchnię 189 metrów kwadratowych.

Rysunki

Zobacz także