rok 2010 Wysoki parter / Bliźniak w Poznaniu rok 2010

ARCHITEKCI: Marcin Kościuch, Tomasz Osięgłowski
WSPÓŁPRACA: Marta Perlik, Barbara Suszczewicz, Łukasz Piszczałka, Przemysław Fedorczuk
POWIERZCHNIA: 270m²
STATUS: zrealizowany

Idea

To projekt bliźniaka w Poznaniu, ale nie rodzaj budynku jest tu najważniejszy a jego inna cecha, tak zwany „wysoki parter”. Jest ona efektem kształtu działki i przepisów budowlanych. Ze względu na niewielką szerokość obydwu parcel funkcje techniczne oraz garaż musiały zostać ulokowane pod kondygnacjami mieszkalnymi. Drugim ważnym czynnikiem była obowiązująca linia zabudowy, zgodnie z którą frontowe ściany budynków odsunięte są od ulicy o 7m. W ścianach tych znajdują się bramy do garaży, tymczasem zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a także dla wygody i bezpieczeństwa użytkowników, kąt pochylenia wjazdu do garażu nie powinien być większy niż 25%.
Wszystkie te zmienne spowodowały, że garaż, wypchnął, kondygnację parteru o blisko 1,5 metra nad powierzchnię ogrodu. To jednak mogłoby powodować dyskomfort dla mieszkańców, którzy, chcąc wyjść na trawnik ze strefy dziennej domu, musieliby pokonywać siedem stopni. By tego uniknąć, zrobiliśmy prosty gest: krawędź ogrodu stykającą się z budynkiem unieśliśmy do poziomu podłogi parteru. W ten sposób powstała zielona skarpa, a przy okazji ogród stał się bardziej przestrzenny.

Zdjęcia: Dawid Majewski Foto\Video / Fotografia Przemysław Turlej

Funkcja

Skarpa usypana została z zagęszczonej ziemi pochodzącej z wykopu pod piwnicę (co znacznie zmniejszyło ilość ziemi, jaką trzeba było usunąć z placu budowy). Charakter i rysunek elewacji zostały tak dobrane, żeby w swobodny sposób można było kształtować wnętrza poszczególnych części bliźniaka (elewacja południowa jednego domu różni się ilością i rozstawieniem okien od elewacji północnej drugiego).

Rysunki

Zobacz także