buty ugg sklep polska: ugg buty
park kasprowicza poznańROK:2007
architekci:Marcin Kościuch, Tomasz Osięgłowski, Paweł Handschuh współpraca:Alicja Janczak, Adriana Ronżewska-Kotyńska, Katarzyna Handschuh, Marta Perlik status:projekt powierzchnia:170000
  • podziel się

Jest to projekt nowego zagospodarowania istniejącego parku Kasprowicza w Poznaniu. Głównym jego elementem jest hala widowiskowo-sportowa ,,Arena’’. Nowy program funkcjonalny dla tego miejsca przewidywał wzbogacenie go o krytą pływalnie i lodowisko, oraz zakomponowanie zabudowy mieszkaniowej znajdującej się na sąsiadującej z parkiem prywatnej działce. Projektując park utrzymaliśmy historyczną układ kompozycyjny (PWK 1929) oraz najdłuższą oś naprowadzającą na halę Arenę (od strony południowej). Zieleń została zaprojektowana jako nie dominująca, ale uzupełniająca istniejące i projektowane obiekty. Projektując krytą pływalnie wykorzystaliśmy naturalny spadek terenu, chowając ją pod powierzchnią parku. Inspiracją dla bryły lodowiska był ruch, jaki leży w naturze wszystkich sportów uprawianych na lodzie. Mieszkaniówka to zespół obiektów, którego zabudowę od strony zachodniej poprowadziliśmy równolegle do ulicy, w celu stworzenia buforu chroniącego wnętrze przed uciążliwością dwu pasmowej ulicy, natomiast w kierunku wschodnim zmiękczyliśmy go, przez użycie coraz drobniejszych form, w celu najłagodniejszego przejścia w założenie parkowe.

ultra-architects-biurowiec_park_kasprowicza_01
ultra-architects-biurowiec_park_kasprowicza_02
ultra-architects-biurowiec_park_kasprowicza_03
ultra-architects-biurowiec_park_kasprowicza_04
ultra-architects-biurowiec_park_kasprowicza_04
ultra-architects-biurowiec_park_kasprowicza_05
ultra-architects-biurowiec_park_kasprowicza_06
ultra-architects-biurowiec_park_kasprowicza_07